Sevärt på Alnö

Spikarnas fiskeläge
Idylliskt fiskeläge på Alnö med fiskestugor, sjöbodar, kapell, lotsplats och café.
Plats: Södra Alnö

Spikarö kapell
Kapell som började byggas 1954 på södra Alnön. 1958 stod det färdigt.
Plats: Södra Alnö
Telefon: 060-58 64 34

Tors Lokal
Det tredje Folkets Hus som byggdes i Sverige och det första på landsort. Byggnaden är ett knubbhus och invändigt finns en dekorationsmålning av JA Holmberg föreställande Tors strid med jättarna. Detta för att symbolisera husets namn och
arbetarrörelsens kamp.
Plats: Hörningsholm

Långharsholmens naturreservat
En ö norr om Alnö med intressant berggrund och kalkpräglad växtlighet.
Betade strandängar och lövskog med rikt fågelliv. Båt krävs för överfart.
Plats: Norra Alnö

Stornäsets naturreservat
Ett reservat som är en mycket viktig rastplats för flyttande fåglar - en av de förnämsta i länet. Fågeltornet på yttersta udden är öppet för allmänheten.
Plats: Nordöstra Alnö

Karlsvik
Ett av Alnös 19 sågverk startat 1881. Det var det sista exportsågverket på ön och lades ner 1962. Idag inryms här en restaurang, Piren, som även har båtbrygga.
Plats: Västra Alnö

Alnö gamla kyrka
Medeltidskyrka uppförd under senare delen av 1100-talet. Medelpads äldsta bevarade kyrka med en interiör som räknas till en av de förnämsta i landet. From 12/5-6/6 och 18/8-30/9-2003 kan visningar bokas. Speciellt sevärt är den s.k Alnöfunten i trä från 1100-talet. Den räknas till av Nordens förnämsta kulturföremål. Den finns att beskåda i Alnö’s nyare kyrka. Den är byggd 1895-96 i nygotisk stil.
Plats: Norra Alnö
Telefon: 060-55 36 50

Alnö Hembygdsgård
Hembygdsgård med sågverksmuseum, stenutställning, jordbruks- och fiskemuseum
och servering.
Plats: Norra Alnö
Telefon: 060-55 65 64

Geologiska lokaler
P.g.a. den säregna bergsgrunden på Alnö finns här flera unika mineraler.
På öns norra del finns åtta geologiska lokaler som samtliga är utmärkta med skyltar. Informationtavla finns vid Alnö kyrka.