Schymbergsgården

Hjördis Schymberg

Hovsångerskan Hjördis Schymberg var under fyrtio- och femtiotalet en av vårt lands mest uppmärksammade operasångerskor. Hon var utan tvekan den ledande lyriska sopranen på Kungliga Teatern, och hennes koloratur, parad med en ovanlig dramatisk begåvning är än idag förebild för många unga artister.

Hon har gästspelat på både Metropolitan i New York och Covent Garden i London förutom de nordiska scenerna. Jussi Björling och Hjördis Schymberg var ett par på Stockholms-operan med långt mer än 100 föreställningar tillsammans i 17 olika operor.
Jussis sista framträdande på Stockholmsoperan skedde tillsammans med Hjördis Schymberg år 1960. Hennes avskeds-föreställning var år 1968. Efter Schymbergs sista år vid Kungl.Teatern blev hennes verksamhet som sångpedagog allt mer omfattande med elever som Busk Margit Jonsson, Sylvia Lindenstrand, Laila Andersson-Palme och Solveig Kringlebotn. Först vid 82 års ålder drog sig Schymberg slutgiltigt tillbaka från scenen i samband med en konsert vid Musikaliska Akademien år 1991.

År 1997 beslöt Hjördis Schymberg att donera sitt barndomshem på Alnön utanför Sundsvall till en stiftelse med nära anknytning till Medelpads Akademin. Stiftelsen, vars officiella namn är Stiftelsen Schymbergsgården, bildades i maj 1998.

Hjördis Schymberg bor sedan många år i Stockholm. Hon fyllde 90 år den 24 april 1999 och deltog i allra högsta grad och ytterst vital vid invigningen av Schymbergsgården i augusti 1999. I sin avsiktsförklaring till donation och stiftelsebildande har Hjördis Schymberg uttalat ett önskemål om att stiftelsen ska möjliggöra att Schymbergsgården åter skall fyllas med kulturellt liv och att den på olika sätt skall bli till gagn för unga musiker, sångare och konstnärer.

Styrelsen för stiftelsen arbetar efter donators önskemål att byggnaderna ska fyllas med kulturellt liv. Undervisning, smärre konserter, poesiaftnar och konstutställningar samt aktiviteter inom övrig kulturområden sker i Schymbergsgården sommartid.

Källa: www.schymbergsgarden.nu