Namnet "Alnö"

Alnö
Sockennamnet Alnö finns omnämnt i hälsingelagen från början av 1300-talet så vi kan då vara säkra på att Alnö hetat så i minst 700 år. Al i Alnö anses stå för trädarten al och Alnö får då innebörden "den med al bevuxna ön".

Många ortnamn på Alnö syftar på en forntida kult. "Centrum" på ön har namnet Vi så kallades en offerlund under bar himmel. Hovid med början hov har också samma betydelse.

På ön finns många byar med slutändelsen –sta i bynamnen .-sta ändelsen anses betyda "boplats". Vanligt är det att ett gammalt mansnamn föregår detta –sta (Vränsta, Närsta, Gista, Gösta, Strömsta dessa byar ligger på nordvästra Alnö i den gamla järnålderbygden ).

Säternamn har oftast betydelsen "skogsäng eller utmarksäng" exempel på säternamn på Alnö är Säter, Stavsätt och Fröst.

Röde vittnar om "röjning och nyodling" i gamla tider. Det gamla ordet "rödja" har betydelsen "uppröjd mark".

Starrloken är en tjärn(?) på Alnös östra sida. Starr är en gräsart som gärna växer på våtmarker och lok är en gammal benämning på kärr, grund eller avloppslös tjärn och vattensamling. Här har den gula svärdsliljan sin nordligaste växtplats, den är en kvarleva från varmare tidsperioder.

Vikarna
Faktorer som har haft betydelse när vikarna fått sina namn kan vara många t ex vikarnas storlek, färg (runt stranden), strändernas eller bottens beskaffenhet, naturförhållandet i närheten, växt- och djurvärlden i eller vid vattnet och personer som av någon anledning gett namn till vikar.

Egna spekulationer
Lervik kan ha fått sitt namn genom sin leriga strandbotten.
Karlsvik kan ha fått sitt namn efter en man vid namn Karl som bott, fiskat eller drunknat i viken.
Grönviken kan ha fått sitt namn av att skog och grönska gick ända ner till strandkanten.
Hovberget med hov i namnet tyder på att där också en gång i tiden funnits en offerlund. Kan det vara så att bår i namnet Båräng kommer ur ordet bor som en gång hade betydelsen "land mellan två vatten" alltså "äng mellan två vatten"?
Pottäng där pott är en gammal benämning på en liten vattensamling, vattenhål och liten tjärn kan ortnamnet ha haft betydelsen "ängen vid den lilla tjärnen".
Vindhem där ordet hems ursprung inte är helt klart men kan komma ur ordet heimr som kan ha betytt "liggplats". Om heimr med tiden blivit hem kan Vindhem haft betydelsen "vind-liggplats" alltså plats man med båt lade sig på vid starka vindar.

Källa: "Ortnamn i Sverige" av Bengt Pamp